Treni për në Bullgari “ndaloi” afër Beljakovcës

Foto: meta.mk

Hekurudha për në Bullgari filloi të ndërtohej 6 vjet e gjysmë më parë, gjatë qeverisë së udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe Nikolla Gruevski. LSDM e trashëgoi atë, por përkundër parashikimeve për përfundimin e pjesës së parë deri në fund të vitit 2019, ndërtimi i trasës “Kumanovë-Beljakovcë” u shty për në vitin 2020, dhe në fillim të qershorit u ndal plotësisht, pasi kontraktuesi gjerman, kompania “Vibe” ndërpreu kontratën me investitorin Ndërmarrja Publike Hekurudhat e RMV-së – Infrastruktura. Faza e dytë dhe e tretë e hekurudhës për në Bullgari as nuk kanë filluar, kështu që ky projekt u gjend edhe në programin e ri zgjedhor të Socialdemokratëve “Mundemi”

Hekurudha për në Bullgari filloi të ndërtohej 6 vjet e gjysmë më parë, gjatë qeverisë së udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe Nikolla Gruevski. LSDM e trashëgoi atë, por përkundër parashikimeve për përfundimin e pjesës së parë deri në fund të vitit 2019, ndërtimi i trasës “Kumanovë-Beljakovcë” u shty për në vitin 2020, dhe në fillim të qershorit u ndal plotësisht, pasi kontraktuesi gjerman, kompania “Vibe” ndërpreu kontratën me investitorin Ndërmarrja Publike Hekurudhat e RMV-së – Infrastruktura. Faza e dytë dhe e tretë e hekurudhës për në Bullgari as nuk kanë filluar, kështu që ky projekt u gjend edhe në programin e ri zgjedhor të Socialdemokratëve “Mundemi”

 

Shkruan: Olivera Vojnovska

 

Premtimi: Ndërtimi i hekurudhës për në Bullgari

Përfundimi i rindërtimit të hekurudhës nga Kumanova në Beljakovce (Korridori 8); – afati: 24 muaj

Ndërtimi i një hekurudhe të re nga Beljakovce në Kriva Pallanka (Korridori 8); – pa afat 

Ndërtimi i një hekurudhe të re nga K. Palanka deri në Deve Bair (Korridori 8); – pa afat

[Burimi: Programi zgjedhor i LSDM-së (2016“Plani për jetën në Maqedoni” , (f. 76, 191, 193,246) – data: dhjetor 2016 Programi zgjedhor i LSDM (2020) “Mundemi” ( f. 57 dhe 58 ) ]

 

ARSYETIMI:

Ndërtimi i hekurudhës për në Bullgari arriti edhe mandatin e qeverisë së re të udhëhequr nga LSDM. Ne kemi pritur për trenin për në Bullgari që nga 3 Mars 2014, kur para shpalljes (6 mars) të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në 20, 1(28 prill), kur fillimi i rindërtimit të seksionit “Kumanovë-Beljakovce” nga Korridori 8 ishte shënuar solemnisht. Kjo është në fakt faza e parë e projektit për ndërtimin e hekurudhës për në Bullgari, e cila filloi nga qeveria e mëparshme e udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe kryeministri Nikolla Gruevski.

Për zgjedhjet e parakohshme parlamentare në 2016, LSDM premtoi se në dy vitet e para të mandatit ( “Plani për jetën në Maqedoni” , f. 246) do të përfundojë rindërtimin e kësaj pjese, dhe deri në fund të mandatit (duke pasur parasysh që në program nuk është specifikuar termini i saktë, merret përfundimi i mandatit) do të ndërtojë dy seksione ” Beljakovce në Kriva Palanka dhe nga ” Kriva Palanka në Deve Bair  (fq.76,191,193). Sidoqoftë, kjo nuk ndodhi. Qeveria e udhëhequr nga LSDM dhe kryeministri Zoran Zaev, i cili u zgjodh më 31 maj 2017, nuk arriti të realizonte parashikimet e premtuara deri më 15 korrik 2020 – kurmbajtën zgjedhjet e fundit parlamentare

Aktivitetet e ndërtimit në seksionin e parë u ndaluan më shumë se gjashtë muaj më parë (29 maj, 2020), kur kompania gjermane “Vibe”, si kontraktuese në seksionin Kumanovë-Beljakovce, me gjatësi 30,8 km, përfundoi kontratën me investitorin Hekurudhat e Ndërmarrjes Publike të RMV-së – Infrastruktura. Faza e dytë dhe e tretë e hekurudhës për në Bullgari as nuk kanë filluar, kështu që ky projekt u përfshiri në programin e ri zgjedhor të Socialdemokratëve “Mundemi” (fq. 57 dhe 58), ku, midis qëllimeve dhe përparësive për përmirësimin e cilësisë së infrastrukturës hekurudhore, përmendim “investime të mëtejshme në ndërtimin e hekurdhës Kumanovë – Beljakovce – Kriva Pallankë – Deve Bair – R. Bullgaria”.

 

ÇFARË PO NDODH ME KËTË PROJEKT AMBICIOZ INFRASTRUKTUROR?

Sipas ish-zëvendës Kryeministrit për çështje ekonomike, Koço Angjushev, në momentin kur qeveria e udhëhequr nga LSDM trashëgoi projektin, vetëm 23 përqind e trasës ishte ndërtuar .

Tani, pas një viti e gjysmë, përparimi është  42 përqind ose rreth 70 përqind e aktiviteteve të ndërtimit. Ne jemi optimist, unë mendoj se ne kemi lëvizur  përpara në ndërtimin e kësaj rruge, kjo mund të shihet “, tha Angjushev në mars të vitit të kaluar (2019), kur së bashku me ministrin e Transportit dhe Lidhjeve, Goran Sugareski dhe drejtorin e MZ” Infrastrukturës “, Irfan Asaniinspektuan aktivitetet e ndërtimit nga faza e parë e hekurudhës nga Maqedonia ka Bullgaria (seksioni Kumanovë – Beljakovce). 

Me këtë rast, Sugareski u shprehë me optimizëm se punimet ndërtimore në këtë pjesë do të përfundojnë deri në fund të vitit (2019).

Pritjet tona janë që deri në vitin e ardhshëm kjo hekurudhë të kompletohet plotësisht, dhe në të njëjtën kohë do të fillojë seksioni i dytë i hekurudhës Beljakovce – Kriva Palanka,”  deklaroi Sugareski .

Siç u njoftua atëherë (Angjushev), seksioni i parë Kumanovë-Beljakovce kushton rreth 40 milion euro, rruga e dytë Beljakovce-Kriva Palanka – 140 milion euro, nga të cilat 68 milion euro janë një grant, dhe seksioni i tretë Kriva Palanka – kalimi kufitar Bullgari është më e shtrenjta, sepse kalon nëpër male dhe arrin në 405 milion euro, nga të cilat 60.8 milion euro janë një grant nga IPA. fondet I gjithë seksioni nga Kumanova në Bullgari do të kushtojë mbi 580 milion euro.

Përkundër parashikimeve të Sugareskit për përfundimin e pjesës së parë deri në fund të vitit 2019, ndërtimi i linjës Kumanovë-Beljakovce u shty për në vitin 2020, dhe në fillim të qershorit u ndal plotësisht, pasi kontraktuesi gjerman, kompania “Vibe”, paraqiti një njoftim deri te investitorit për të ndërprerë kontratën. Menjëherë pas kësaj, kompanitë që punojnë në hekurudhë tërhoqën mekanizimin dhe u larguan nga vendet e ndërtimit pranë Kumanovës dhe Shupli Kamen.

Në shtator të këtij viti, Ndërmarrja Publike Hekurudhat e RMV-së – Infrastruktura (investitori i projektit) për “Meta.mk” tha  (03/09/2020) se kanë filluan të gjitha punët ndërtimore të parapara në projekt, por ato nuk janë përfunduar plotësisht ose nuk janë realizuar, gjegjësisht është realizuar 55 përqind nga puna fizike në terren.

Ndërtesat nga vija e poshtme (themelet dhe shtyllat) janë bërë në shumicën e mbikalimeve, nënkalimeve dhe urave. Janë punuar, por nuk janë instaluar, dhe trarët për nënkalimet dhe urën mbi lumin Pçinja, si dhe mbetet për t’u ndërtuar vija e sipërme të shumicës së ndërtesave. Tuneli i vetëm që ishte pjesë e këtij projekti ka përfunduar. Nga ndërtesat shumëkatëshe, ndërtesat e stacioneve, depot, dhomat e sinjalizimit dhe telekomunikacionit kanë përfunduar deri në fazën e një karabine të mbyllur, shkruhet  në analizën e “Meta.mk”

Nga ana tjetër, Ministri Blagoj Bochvarski, së fundmi, duke prezantuar buxhetin e Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve për vitin 2021, njoftoi se vitin e ardhshëm (2021), me shpalljen e një tenderi, do të kërkohet një kontraktor për sektorin nga Kumanova në Beljakovce dhe sektorin nga Beljakovce në Kriva Palanka .

Unë me siguri do të jem i kënaqur nëse në tremujorin e parë arrijmë të zgjedhim një kompani për hekurudhën për në Bullgari. Këto janë dy fazat e para, për të cilat ne duam të shpallim në një tender të vetëm dhe të zgjedhim një kompani. Ne duam që të jetë një kontraktues i fortë, tha Ministri Boçvarski.

 

Lidhur me ndërtimin e hekurudhës Kumanovë-Beljakovcë-Kriva Pallankë-Deve Bair-R. Bullgaria, në programi e ri të LSDM-së “Mundemi” thuhet:

Seksioni i parë : Rindërtimi i hekurudhës nga Kumanova në Beljakovce (gjatësia 30.8 km).

 Në këtë hekurudhë po ndërtohen tre stacione të reja hekurudhore dhe gjashtë ndalesa, të cilat do të rrisin dhe përmirësojnë ndjeshëm trafikun e mallrave hekurudhor dhe do të mundësojnë zhvillimin e trafikut të udhëtarëve në qytetin e Kumanovës dhe vendeve më të mëdha Shuplji Kamen, Beljakovce, Lopate, Pero Çiço, Proevce, Dobroshane, Kleçovce dhe Dovezance. Nga pikëpamja mjedisore, hekurudha është e pajisur me barriera sigurie dhe mbrojtëse nga zhurma dhe dridhjet.

Seksioni i dytë: Ndërtimi i një hekurudhe të re nga Beljakovce në Kriva Pallankë (34 km binarë kryesore dhe 7.5 km binarë stacionesh).

Prokurimi publik për ndërtimin është në proces dhe projekti është në fazën e zgjedhjes së një kontraktuesi. Ndërtimi i seksionit të dytë dhe të tretë do të mundësojë lidhjen hekurudhore të Republikës së Maqedonisë së Veirut me Republikën e Bullgarisë dhe Detin të Zi. Dy stacione të reja hekurudhore dhe tre ndalesa janë duke u ndërtuar, gjë që do të rrisë dhe përmirësojë ndjeshëm trafikun hekurudhor të mallrave dhe do të sigurojë qasje për zhvillimin e trafikut të udhëtarëve në qytetin e Kratovës dhe vendet më të mëdha Ginovce, Shopsko Rudare, Krilatice dhe Psaca. Nga pikëpamja ekologjike, hekurudha është e pajisur me barriera sigurie dhe mbrojtje nga zhurma dhe dridhjet.

Fillojmë me ndërtimin e seksionit më të gjatë dhe më të vështirë!

 Ndërtimi i një hekurudhe të re nga Kriva Palanka deri në Deve Bair, kufiri me Republikën e Bullgarisë (23.5 km binarë kryesore dhe 4.3 km binarë stacionesh). Projekti tashmë i përfunduar dhe ndërtimi i seksionit të dytë dhe të tretë do të mundësojë lidhjen hekurudhore të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Republikën e Bullgarisë dhe Detin e Zi. Dy stacione të reja hekurudhore po ndërtohen në këtë linjë në Kriva Pallanka dhe Zidilovo, të cilat do të rrisin dhe përmirësojnë ndjeshëm trafikun hekurudhor të mallrave dhe do të mundësojnë disponueshmërinë e kësaj zone për zhvillimin e trafikut të udhëtarëve.

Sipas gjithë kësaj, është e qartë se projekti i premtuar për ndërtimin e një hekurudhe për në Bullgari nuk është realizuar deri më tani.

Kujtojmë që ndërtimi i kësaj hekurudhe filloi në Mars 2014, kur ishte në pushtet VMRO-DPMNE. Rindërtimi dhe ndërtimi i hekurudhës nga Kumanova në Beljakovce, VMRO-DPMNE premtoi së pari në programin zgjedhor “Manifest për Reformat dhe Zhvillimin” (fq. 79) , me të cilin doli në zgjedhjet parlamentare në vitin 2011, pastaj edhe në zgjedhjet e parakohshme në 2014 në programin “E verifikuar”  (fq.67).

Në vitet e fundit, “Vërtetmatësi” ka vlerësuar dy herë premtimin ndërtimin e hekurudhës për në Bullgari – herën e parë para zgjedhjeve parlamentare në 2016 dhe herën e dytë në pranverën e 2019, kur po punohej për projektin.

BURIME:

 

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.