Recenzion: Jankullovska pranon: Ka incidente të pa zbardhura! Allahile, njëmend a?

ALMAKOS Jankullovska pranon Ka incidente te pa zbardhura Allahile njemend-crop-resize

Në këtë artikull nuk është bërë ndarja e komenteve personale të autorit nga informacioni dhe trupi I tekstit. Që të gjitha janë plasuar si një shkrim homogjen, pa distinkcion të qartë mes fakteve dhe subjektives. Titulli çel dyert për një stil të tillë të raportimit jo professional, duke u qasur që nga fillimi ne një dozë ironie të integruar në vazhdim të fakteve të plasuara. Kjo bën që informacionit në të nëj mënyrë fshehur ti mvishet kontekst I predeterminuar nga autori dhe I njëjti të përcillet edhe deri te opinioni.

ALMAKOS   Jankullovska pranon  Ka incidente të pa zbardhura  Allahile  njëmend aLinku deri te artikulli origjinal:  Jankullovska pranon: Ka incidente të pa zbardhura! Allahile, njëmend a?

Data dhe koha e publikimit: 27.11.2013

Data e recensionit: 29.11.2013

Recensues: Gent Mehmeti

Vërtetësia:  Pjesa më e madhe e informatave të plasuara në këtë artikull, duket se janë të vërteta. Në të nuk vërrehet ndonjë e dhënë diskutabile. Konstatimet thirren në deklaratat e ministres së punëve te brendshme, Gordana Jankullovska.

 Burimet e informatave:  Në tekst mund të vërtetohet prania e vetëm një burimi. Kjo është deklarata e ministres Jankullovska, mbi të cilën bazohet I tërë artikulli. Duket se deklarata është transmetuar plotësisht, duke u kujdesur që të mos heqet nga konteksti.

Përmbajtësia: Përmbajtësia trajton një temë që gjatë kohë ishte aktuale në mediat vendase, veçanërisht ato shqipe. Artikull vetëm vazhdon kontekstin e arritur gjatë lajmeve të tjera, pa dhënë informata të tjera retrospektive. Disa komente të pashkëputura qartë nga artikulli, kontribuojnë në kualitetin e tij, duke e kualifikuar si të paqartë dhe tendencioz.

Origjinaliteti/Plagjiatura: Artikulli është I pranishëm në shumicën e portaleve të lajmeve. Disa nga to, figurojnë me version më të gjatë të tekstit, që zgjon dyshimet se teksti I recensuar mund të jetë i huazuar. Ndryshe, që të gjitha mediat kanë publikuar lajmin në të njëjtën kohë. Autori nuk ka cekur ndonjë se teksti është i huazuar.

Kualiteti i titullit: Titulli është jashtë normave të korrekcisë gazetareske. Ai është I shoqëruar me një koment të qartë që tenton t’i mvesh mendimin e autorit edhe spektaktorëve.

Fotografia: Asgjë konkrete nuk mundet të kuptohet nga fotografia. Ajo paraqet ministren Gordana Jankullovska, e cila është figurë qëndrore në këtë artikull, mirëpo nuk ka të bëjë shumë me incidentet të cilat përmenden.

 AnshmëriaKomentet të cilat janë prezente në titull dhe paragrafin e fundit të artikullit, bëjnë që ky shkrim të observohet përmes thjerrëzave të dyshimit. Në paragrafin e fundit, madje qartë theksohet se ministrja shpesh herë ka fajësuar mediat dhe opozitën për situatën në fjalë, me çka mund të konstatohet se artikulli në një mënyrë latente mban anën e opozitës.

 Përfundimi: Komentet dhe qëndrimet personale nuk duhet të inkuadrohen në informacion. Prania e tyre duhet të paralajmërohet qartë, duke mos lënë hapësirë pë interpretim të gabueshëm nga opinion. Fatkeqësisht, ky artikull jo vetëm që dështon në një mision të tillë, por me këmbëngulje tenton të integron qëndrimet e autorit në informacion.

 

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.