Kategori...

Premtime: ntegrimet evropiane dhe euroatlantike

VMRO-DPMNE: Lobi maqedonas në BE

Qeveria e VMRO-DPMNE-së do të hapë zyra në qytetet kryesore dhe në qendrat e vendosjes në Bashkimin Evropian, ku do të kyçen maqedonas me ndikim, si dhe miq dhe përkrahës të vendit tonë. Qëllimi i projektit është lobimi i vazhdueshëm te…