Kategori...

Premtime: Infrastruktura hekurudhore

Rinovohet stacioni hekurudhor në Shkup

Në kuadër të këtij projekti do të rehabilitohet stacioni hekurudhor në Shkup në përputhshmëri me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe përmirësimin dhe qasjen e pasagjerëve, duke marrë parasysh…

VMRO-DPMNE: Pjesa e hekurudhës Manastir – Kamenicë

Pjesa e hekurudhës Manastir – Kremenicë tani është jofunksionale, gjegjësisht nuk shfrytëzohet. Me realizimin e këtij projekti, hekurudha do të lëshohet në përdorim përsëri, me çka do të kontribuohet për përmirësimin e mundësive për…

VMRO-DPMNE: Pjesa e hekurudhës Kumanovë – Beljakovc

Për shkak se ndërtimi që ka filluar i hekurudhës në Korridorin 8 në vitin 1994 është ndërprerë në vitin 2004, dhe ajo nuk është ndërtur në tërësi, e as nuk ka pasur përkujdesje financiare, pjesa e hekurudhës Kumanovë-Beljakovc, për momentin…

VMRO-DPMNE: Hekurudhë deri në Kavadar

Me ndërtimin e këtij aksi hekurudhor me gjatësi prej 6 kilometrash, prej Gradskos-Shivecit në drejtim Kavadarit, do të mundësihet lidhja e qytetit të Kavadarit me linjë ekzistuese hekurudhore. Gjithashtu, do të mundësohet transport më…