Kategori...

Premtime: Decentralizimi dhe zhvillimi rajonal

Në Komunën e Çashkës u hap çerdhja e parë

PREMTIM: Hapje çerdhes në Çashkë ARSYETIM: Premtimi për hapjen e çerdhes në Çashkë është premtim i realizuar i kryetarit të kësaj Komune, Goran Stojanvoskit. Projekti është pjesë e programit të tij zgjedhor për zgjedhjet lokale…

Është hapur zyra komunale në Vollkovë

Premtim: Zyrë e veçuar e komunës - Në territorin e Komunës Gjorçe Petroc ekzistojnë disa vende të cilat janë të veçuara nga ndërtesa dhe prej administratës komunale, me çka qytetarët nuk kanë qasjen e duhur deri te shërbimet komunale për…

Tetovarët akoma presin transportin publik

Од Министерството за транспорт и врски, пак, за „Вистиномер“ ни потврдија дека барање за автобуси од Општина Тетово немаат во нивните архиви, но не можат да потврдат дека ветување на градоначалничката на Тетово, усно и било дадено од некој…

BDI: Strategji për zhvillimin e turizmit

„Studimi për zhvillimin e turizmit alternativ dhe rural. Turizmi alternativ është një lëmi shumë e gjerë, e cila në vetvete përfshin disa lloje të paketave turistike. Shumica e fshatrave shqiptare në Maqedoni, duke filluar prej regjionit të…