Kategori...

Ivica Konevski

Rindërtohet salla sportive në SHF “Bllazhe Koneski”

Projekt: Rindërtimi i sallës sportive në SHF "Bllazhe Koneski"  Реконструкцијата ќе опфати замена на под, дрвена столарија, спортски реквизити, реконструкција на електрична инсталација и реконструкција на гардероби и санитарни јазли во…