Ligj të ri për konfiskimin e pasurisë të fituar me krim nuk ka, madje nuk ka as informacione për miratimin e tij

Foto: Wikimedia

 

LSDM në programin parazgjedhor dha premtim për modernizimin sipas shembullit të BE-së rreth konfiskimit të prasurisë së arritur nëpërmjet rrugës së krimit, deri më tani nuk është realizuar:

 

Sipas shembullit të vendeve të Bashkimit Evropian, do të miratojmë ligj efikas për konfiskimin e pasurisë së arritur nëpërmjet rrugës së krimit, përfshirë këtu edhe korrupsionin dhe krimin e organizuar, menjëherë pas vendimit përfundimtar të parë 

[Burimi: LSDM – Plani për jetë në Maqedoni/programi parazgjedhor – data, 2016 ]

 

ARSYETIM:

Partia qeverisëse LSDM dhe koalicioni i saj në zgjedhjet e vitit 2016, premtoi se do të bëj një zgjidhje të re ligjore për marrjen/konfiskimin e pasurisë së siguruar me krimit. Ky premtim është vendosur në program në faqen 233 në pjesën “Drejtësia, siguria dhe kontrolli i qeverisë” dhe në kaptinën me titull: “Plani 180 – Reforma urgjente me prioritet në Qeverinë e re”. Kjo do të thotë se ligji është premtuar në gjashtë muajt e parë që nga marrja e qeverisë, gjegjësisht për periudhën qershor-dhjetor 2017, duke pasur parasysh se Qeveria e udhëhequr nga LSDM u zgjodh me 31 maj të vitit 2017.

Ligji për të cilin flet LSDM në programin parazgjedhor ka emër zyrtare:

Ligji për menaxhim me pasurisë e konfiskuar, përfitimi i pronës dhe lëndët e mara në procedurë penale dhe kundërvajtje. 

Për herë të parë ky Ligj është miratuar në vitin 2008, ndërsa ka hyrë në fuqi në vitin 2009, së bashku me Agjencinë e sapoformuar qeveritare për menaxhim me pasurinë e konfiskuar.

Ligji prej atëherë e deri më tani është ndryshuar ose plotësuar gjithsej 10 herë, me çka 9 ndryshime janë bërë me përfundimin e vitit 2015. LSDM me të vërtetë ka bërë ndryshime dhe plotësime të këtij Ligji në prill të vitit 2018, dhe ato janë të karakterit formal-ligjor dhe kanë të bëjnë me zgjedhjen e drejtorit të Agjencisë për menaxhim me pasurinë e konfiskuar.

Por, ajo që është befasuese, është se ajo që është premtuar në programin parazgjedhor të LSDM-së, nuk gjendet fare në Programin për punën e Qeverisë për periudhën 2017-2020, aq më pak, në programet e ndara si ai për vitin 2018, ose në Planin 3-6-9.

Mbi të gjitha, legjislative evropiane dhe rregullat në BE vazhdimisht ndryshojnë dhe avancohen në të mirë të asaj që në mënyrë sa më efikase të konfiskohet prona e arrirë me krimit, me çka ndryshimet e fundit janë miratuar në janar të vitit 2018.

Për shkak të fakteve të lartpërmendura, këtë premtim parazgjedhor të LSDM-së e vlerësojmë si të parealizuar, as që është planifikuar të përmbushet.

 

BURIME:

 

Vlerësoi: Teo Bllazhevski

 

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Ky shkrim është përgatitur në kuadër të Projektit për rritje të llogaridhënies dhe përgjegjësisë së politikanëve dhe partive përpara qytetarëve, Вистиномер, që e realizon Fondacioni për Internet dhe Shoqëri Metamorfizis me përkrahje financiare nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi e autorëve dhe në asnjë formë nuk mund të vlerësohet që i paraqet pikëpamjet e Fondacionit Shoqëri e Hapur-Maqedoni .