Kategori...

Periudha 2008-2011

VMRO-DPMNE: Departamenti për parandalim

Në kontinuitet do të zhvillohen aktivitete për qëndrueshmëri të grupeve qytetare këshilluese, si dhe formimin e grupeve të reja këshilluese.Gjer në vitin 2008 në sektoret për punë të brendshme do të fuknsionojë formë e re organizimi:…

BDI: Klube sportive nëpër komuna

Bashkëpunim i ngushtë me vetëqeverisjen lokale për përkrahje të formimit të klubeve të reja në sporte të ndryshme dhe përforcimi i klubeve ekzistuese, me theks të veçantë në mjediset e banuara me shqiptarë.

BDI: Rang listë e institucioneve arsimore

Do ta rishqyrtojmë rrjetin e arsimit të lartë duke i marrë për bazë këto parime: në bazë të evaluimit të jashtëm nga institucione me kredibilitet, do të shpallim rang-listë të institucioneve sipas kualiteteve. Në përputhje me këtë, në fazën…

BDI: Ndryshim i Ligjit për teknikë popullore

Për ne është prioritet ndryshimi i Ligjit për teknikën popullore (Ligjit për nxitje dhe ndihmë të kulturës teknike) me qëllim të orientimit të mjeteve kah pushteti lokal, për t’ua krijuar atyre instrumentet minimale për stimulim të nxënësve…