Kategori...

Konkretësia

BDI: Rang listë e institucioneve arsimore

Do ta rishqyrtojmë rrjetin e arsimit të lartë duke i marrë për bazë këto parime: në bazë të evaluimit të jashtëm nga institucione me kredibilitet, do të shpallim rang-listë të institucioneve sipas kualiteteve. Në përputhje me këtë, në fazën…

BDI: Ndryshim i Ligjit për teknikë popullore

Për ne është prioritet ndryshimi i Ligjit për teknikën popullore (Ligjit për nxitje dhe ndihmë të kulturës teknike) me qëllim të orientimit të mjeteve kah pushteti lokal, për t’ua krijuar atyre instrumentet minimale për stimulim të nxënësve…