Kategori...

Analiza

Ky është një tekst me titull sugjerues dhe manipulues që pretendon se diçka do të ndodhë, por atë që e pretendon nuk ka asnjë lidhje me realitetin. Titulli është senzacionalist, i shkruar me shkronja të mëdha për të tërhequr vëmendjen dhe…