BDI: Projekte për mjedisin jetësor

Do të merren masa konkrete për realizim të projekteve shakrkim të ujrave të zeza , grumbullim të mbeturinave të forta dhe mbjellje të hapësirave publike të gjelbëra.

Arsyetim:

Vet premtimi nuk ofron asnjë projekt, cilat masa do të ndërmeren, në cilin lokacion dhe datë ose informata të ngjashme konkrete. Parashihet se për 4 vjet, sa edhe zgjat mandati i partise udhëheqëse, nuk mund të sanohen të gjitha problemet me shkarkimin e e ujrave të  zeza, të mblidhen të gjitha mbeturinat e forta ose të ndërtohen të gjitha hapësirat e gjelbra publike, gjitmonë ka hapsirë për tu punuar diçka, nga këtu ky premtim del se ka qenë pjesërisht i plotësuar.

Мasat e mara janë:

Të gjitha komentet dhe vërejtjet në lidhje me këtë dhe artikujt e tjerë të Vërtetmatës-it, kërkesat për korrigjime dhe sqarime, si dhe sugjerimet për verifikimin e deklaratave të politikanëve dhe premtimeve të partive politike, mund t’i dorëzoni përmes këtij formulari

Your email address will not be published.