Rinovohet stacioni hekurudhor në Shkup

Në kuadër të këtij projekti do të rehabilitohet stacioni hekurudhor në Shkup në përputhshmëri me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe përmirësimin dhe qasjen e pasagjerëve, duke marrë parasysh…