Burgosja e Boshkovskit është e lidhur me përgjimet

 Qëndroj në atë që e ashtuquajtura akuzë Tortura nuk ka asnjë lidhje me përgjimet, dhe me atë që ka ndodh gjatë përgjimeve. Se si ka ardhur deri te këto përgjime, përsëri bëhet fjalë për sulm politik... Sepse po ndërlidhet me përgjimet,…