Në dhjetë vitet e fundit, përqindje më e lartë e rritjes ekonomike prej 6,5% është regjistruar në vitin 2007, e pas saj vjen viti 2008 me rritje të PBB-së prej 5,5%. Mirëpo, menjëherë pas kësaj, si rezultat i krizës financiare globale, kishte një goditje të fuqishme të recesionit – në vitin 2009 ekonomia ishte në minus me 0,4%. Gjatë dekadës së kaluar, është shënuar edhe një vit me recesion, edhe atë viti 2012, me rënie të ekonomisë prej 0,5%. Viti i kaluar 2016 përfundoi me rritje prej 2,4%.