VMRO-DPMNE: Qendra dimërore Kozhuf

Në Kozhuf do ta përfundojmë rrugën për qasje deri te qendra e skijimit dhe do të vazhdojmë me ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme për zhvillimin e qendrës për skijim Kozhuf. Bartës: Ministria për transport dhe lidhje. [Afati: 2011 – 2012]

Arsyetim:

Rruga për qasje deri te qendra e skijimit ka përfunduar në nëntor të vitit 2011. [Аzhurnuar më: 19.09.2012]

Linke:

Vlerësuar nga: Dejan Dimitrievski