VMRO-DPMNE: Qendër për të rritur që janë të sëmurë nga fibroza cistike

Në Maqedoni nuk ka kushte për trajtimin e personave të rritur me fibrozë cistike dhe ata akoma trajtohen në Qendrën për fibrozë cistike që është në kuadër të Klinikës për sëmundje të fëmijëve dhe është e dedikuar për fëmijët që janë të sëmurë nga kjo sëmundje. Me këtë iniciativë do të bëjmë një hap përpara drejt implementimit të standardeve evropiane për trajtim të të sëmurëve nga fibroza cistike. Në këtë mënyrë do të mundësohet përkujdesje e të rriturve që janë të sëmurë nga fibroza cistike, trajtim i tyre adekuat dhe vend i përshtatshëm në shoqëri. Bartës: Ministria për shëndetësi. [Afati: qershor 2012]

Arsyetim:

Pas hulumtimit të realizuar, si dhe pas shqyrtimit të detajuar të llogarisë së dhënë nga ana e Qeverisë së RM-së, nuk u gjetën të dhëna për realizimin e këtij premtimi. Prandaj vlerësohet si i parealizuar.

Vlerësuar nga: Natalija Peshiq