VMRO-DPMNE: Punëtorët me kohë të shkurtuar pune

Për punëtorët me kohë të shkurtuar pune do të fusim në përdorim sistem të llogaritjes dhe të pagesës së kontributit për sigurim shëndetësor në bazë të numrit të orëve të punuara (afati: 2008).