VMRO-DPMNE: Aplikim për pjesëmarrje onlajn në masa aktive

Modernizim i Agjencisë për punësim duke i plotësuar ueb-serviset për të qenë në dispozicion më të madh të të gjithë qytetarëve. Për implementimin e shërbimeve të APRM-së nëpërmjet internetit siç janë: parashtrimi i kërkesave për kompensim me para dhe plotësim i aplikimit për pjesëmarrje në masa aktive. Implementimi i aplikimit për pjesëmarrje onlajn në masa aktive prej 1 prillit 2012. Për vitin 2012 janë paraparë 300 mijë denarë nga gjithsej 520 mijë denarë. [Afati: 1 prill 2012]

Arsyetim:

Në ueb-faqen e Agjencisë për punësim të Republikës së Maqedonisë, së paku deri tani, nuk ekziston mundësi për aplikim onlajn për pjesëmarrje në masa aktive. Duke marrë parasysh se afati për plotësimin e këtij premtimi ka kaluar, ai vlerësohet si i parealizuar. [Аzhurnuar më: 17.09.2012]

Linke:

Vlerësuar nga: Dejan Dimitrievski