Kategori...

Pjesërisht i realizuar

Shumë kopshte në Gjevgjeli me pullaze të reja

Premtim: Ndërrimi i pullazeve prej asbesti në kopshtet e fëmijëve në Komunën e Gjevgjelisë janë ndërtuar që moti dhe kanë nevojë për ndërrimin e pullazeve, të cilët kanë nevojë që të ndërrohen, të cilët janë rrënuar dhe janë…