Kategori...

Pjesërisht i realizuar

Filloi rregullimi i Lumit të Vinicës

Projekt: Rregullimi i Lumit të Vinicës, për të cilin tashmë është përpunuar projekt dhe janë siguruar mjete për realizimin me vlerë prej 15.000.000 denarë (250.000 euro). Afati: dhjetor i vitit 2014 ARSYETIM: Kryetari i Komunës së…

Shumë kopshte në Gjevgjeli me pullaze të reja

Premtim: Ndërrimi i pullazeve prej asbesti në kopshtet e fëmijëve në Komunën e Gjevgjelisë janë ndërtuar që moti dhe kanë nevojë për ndërrimin e pullazeve, të cilët kanë nevojë që të ndërrohen, të cilët janë rrënuar dhe janë…