Kategori...

Pjesërisht i realizuar

Kufiri maksimal për pagesën e kontributeve nuk shuhet, por zhvendoset

Во програмата со која СДСМ излезе на предвремените парламентарни избори во декември 2016 година, „План за живот во Македонија“, вети укинување на максималната горна граница за плаќање на придонеси на плати. Ова изборно ветување на…

Filloi rregullimi i Lumit të Vinicës

Projekt: Rregullimi i Lumit të Vinicës, për të cilin tashmë është përpunuar projekt dhe janë siguruar mjete për realizimin me vlerë prej 15.000.000 denarë (250.000 euro). Afati: dhjetor i vitit 2014 ARSYETIM: Kryetari i Komunës së…

Shumë kopshte në Gjevgjeli me pullaze të reja

Premtim: Ndërrimi i pullazeve prej asbesti në kopshtet e fëmijëve në Komunën e Gjevgjelisë janë ndërtuar që moti dhe kanë nevojë për ndërrimin e pullazeve, të cilët kanë nevojë që të ndërrohen, të cilët janë rrënuar dhe janë…