Pensionet përshtaten dy herë në vit, por nuk ka rritje të jashtëzakonshme

Do të ketë bursa të reja për mësimdhënësit e ardhshëm

Nuk është publikuar lista e plotë e dokumenteve me karakter publik nga të gjitha ministritë

Është rregulluar përkohësisht çatia e shkollës “Goce Dellçev” në Gostivar

Në vend të shtatorit, hapja e kopshtit në Kumanovë është prolonguar për në dhjetor

Kufiri maksimal për pagesën e kontributeve nuk shuhet, por zhvendoset

Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në Kavadar me vonesë prej tre vitesh

Filloi rregullimi i Lumit të Vinicës

Përmendorja e Nënë Terezës në sheshin e Shkupit ende është duke u ndërtuar

Lëshohen në përdorim stacioni për grumbullimin e mbeturinave në Tetovë

Veles me stadium qyteti, por jo edhe me tribun dhe shteg atletike

Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet

Nuk ka përfunduar salla në SHMQSH “Boro Petrushevski”

Janë rindërtuar vetëm disa pjesë të rrugëve në Qendër

Shumë kopshte në Gjevgjeli me pullaze të reja

Nga 60 të premtuara, vetëm dhjetëra ndërtesa në qendër me fasada energjetike

Komuna Gjorçe Petrov nuk i ka përfunduar të gjithë planet e detajuara urbanistike

Vonon ndërtimi i shkollës fillore në lagjen e Prilepit “Stoçen Pazar”