Po krijohen kushte për dëmshpërblimin e të dëmtuarve në rastet e montuara politike

Nuk është formuar departamenti gjyqësor për vepra penale për persona me kompetenca policore

Procedura për formimin e avokatit të policisë është duke u realizuar

Pensionet përshtaten dy herë në vit, por nuk ka rritje të jashtëzakonshme

Do të ketë bursa të reja për mësimdhënësit e ardhshëm

Nuk është publikuar lista e plotë e dokumenteve me karakter publik nga të gjitha ministritë

Është rregulluar përkohësisht çatia e shkollës “Goce Dellçev” në Gostivar

Në vend të shtatorit, hapja e kopshtit në Kumanovë është prolonguar për në dhjetor

Kufiri maksimal për pagesën e kontributeve nuk shuhet, por zhvendoset

Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në Kavadar me vonesë prej tre vitesh

Filloi rregullimi i Lumit të Vinicës

Përmendorja e Nënë Terezës në sheshin e Shkupit ende është duke u ndërtuar

Lëshohen në përdorim stacioni për grumbullimin e mbeturinave në Tetovë

Veles me stadium qyteti, por jo edhe me tribun dhe shteg atletike

Rruga “Shkupi” është zgjeruar, për unazën duhet të pritet

Nuk ka përfunduar salla në SHMQSH “Boro Petrushevski”

Janë rindërtuar vetëm disa pjesë të rrugëve në Qendër

Shumë kopshte në Gjevgjeli me pullaze të reja