Shoqëria e biznesit ka 20 ditë për dorëzimin e vërejtjeve për ligjet ekonomike

Është formuar Këshilli Kombëtar për Ndalim të Ekstremizmit të Dhunshëm

Dy rrugë në lagjen “Babi” në Shtip me pamje të re

Është ndërtuar mur i qëndrueshëm në Lagjen Turke në Strumicë

Janë siguruar para të mjaftueshme për parandalim dhe luftë kundër HIV-it dhe SIDA-s

Është asfaltuar rruga kufitare Dibër-Bllatë

Qyteti i Shkupit vazhdon me subvencione për biçikleta

Qeveria publikoi raportet për ndarjen e parave shtetërore për organizatat joqeveritare

Është formuar njësia për ndalim të kontrabandës me emigrantë dhe tregtisë me njerëz

Një pjesë e madhe shfrytëzuesve të buxhetit i kanë publikuar llogaritë përfundimtare në internet

Janë bërë hapa për rritje të transparencës në administratën publike

Shillegov promovoi projektin “Fidane për çdo fëmijë”

Është hapur zyra komunale në Vollkovë

Qeveria premtoi dhe realizoi “Llogarimatësin”

Fëmijët e prindërve të vetëm në Shtip me qëndrim pa pagesë nëpër kopshte

Paratë e fasadave barok do të përdoren për fasada energjetike nëpër shkolla të mesme

Ashtu siç u premtua, në Armatë u rritën pagat për dhjetë përqind

Janë shfuqizuar testet psikologjike për punësime në administratën shtetërore