Kategori...

I parealizuar

Nuk është rindërtuar bulevardi verior në Kavadar

Rindërtim i tërësishëm i rrugës Bulevardi verior Për shkak të kualitetit të dobët të rrugës, ajo duhet që të rindërtohet, të ndërrohet tamponi dhe që të vendoset një shtresë e re e asfaltit. Ky projekt do të realizohet me mjete nga…

Strumica ende pa rrugë të dytë nëntokësore

Rruga nëntokësore Strumica njihet si komuna më e zhvilluar në Maqedoni. Një pjesë e këtij zhvillimi është rezultat i asaj se ne nuk kemi frikë që të pranojmë projektet e mëdha dhe të guximshme. Në periudhën e kaluar kohore Strumica u…