Nuk është zgjidhur problemi me deponinë në Strugë

Nuk është formuar Avokati i Popullit për barazi gjinore

Norma e krediteve nga EIB për ndërmarrje të vogla dhe të mesme akoma është 5,5 përqind

Edhe këtë verë Liqeni i Ohrit nuk do të mund të përdor kolektorin

Nuk ka filluar ndërtimi i kopshtit të ri në Dibër

Nuk është zvogëluar tatimi për kompanitë e vogla

Premtimi për punësim të të rinjve u shndërrua në pilot projekt

Akoma nuk ka ligj për shfuqizimin e masave të lustracionit

Raportet e Revizionit Shtetëror nuk shqyrtohen nga trupat parlamentare

Nuk ka asnjë shenjë nga montorimi dhe hetimet ndërkombëtare të premtuara nga BDI

Nuk janë shfuqizuar taksat e larta të përmbaruesve

Nuk është hequr muri barok rreth ndërtesës qeveritare

Nuk ka Komision të pavarur dhe efikas për antikorrupsion

Nuk janë bërë reforma në Komisionin për Mbrojtje nga Diskriminimi

Nuk ka filluar rikonstruktimi i ujësjellësit në Komunën e Haraçinës

Nuk janë zvogëluar dënimet për ofendim dhe shpifje në një euro

Për qytetarët të shtrenjta, për buxhetin gjyqësor të vogla – taksat gjyqësore ende nuk janë ulur

Nuk është vendosur parimi i votimit të dyfishtë në gjyqësor