Ende nuk ka filluar ndërtimi i kolektorit të djathë fekal në lumin Vardar

Asgjë nga vendbanimi elitar “Gradina” në Prilep

Nuk është ndërtuar “Qendra e Kongresit” në Ohër

Nuk është ndërtuar tregu i kafshëve

Nuk janë vendosur kolektorët diellor nëpër shkolla në Gjorçe Petrov

Tetovarët akoma presin transportin publik

Zona industriale në Vizbegovë nuk është urbanizuar dhe nuk ka infrastrukturë

Reçica e Vogël ende pa shkollë fillore

Nuk është ndërtuar zona industriale në fshatin Reçicë, Kumanovë

Asgjë nga projekti “ARM shtëpia ime e vërtetë”

Nuk është ndërtuar salla sportive në Butel 2

Ende nuk ka makina për nxjerrjen e dokumenteve

Nuk është ndërtuar çerdhja regjionale për fëmijë në Komunën e Tearcës

Rruga “Dame Gruev” nuk u shndërrua në bulevard

Nuk është ndërtuar kopshti i ri në Stajkovci

Turistët në Ohër numërohen me gishta, ndërsa taksa paguhet, por me subvencione

Nuk ka filluar të ndërtohet unaza në bulevardin “Koço Racin”

Nuk ka filluar ndërtimi në “Nova Makedonija”