Nuk ka Komision të pavarur dhe efikas për antikorrupsion

Nuk janë bërë reforma në Komisionin për Mbrojtje nga Diskriminimi

Nuk ka filluar rikonstruktimi i ujësjellësit në Komunën e Haraçinës

Nuk janë zvogëluar dënimet për ofendim dhe shpifje në një euro

Për qytetarët të shtrenjta, për buxhetin gjyqësor të vogla – taksat gjyqësore ende nuk janë ulur

Nuk është vendosur parimi i votimit të dyfishtë në gjyqësor

Mandatet e rizgjedhjes së kryeministrit nuk janë kufizuar

LSDM nuk ka emëruar avokat populli për energjinë

Qyteti i Shkupit akoma nuk e ka mbyllur rrugën rreth lumit Vardar, afër QTQ-së

Sanimi i rrugëve të dëmtuara në Tetovë në pranverë

Qytetarët ende nuk mund të gjejnë barna me receta në gjysmën e dytë të muajit

Ndryshimet e premtuara në Kodin Zgjedhor qëndrojnë në vend

Qeveria akoma nuk e ka formuar Këshillin Fiskal

Kartoni i gjelbër akoma ka çmim të lartë

Ende nuk është pastruar deponia e egër në fshatin Gllogjë

Nuk është bërë regjistri i premtuar për numrin e saktë të të punësuarve në sektorin publik

Nuk ka subvencione prej 9.000 denarësh për të papunësuarit

Nuk përmbushet premtimi për ndërtimin e sallës Universale