Është shfuqizuar provimi elektronik për gjueti


Shoqëria e biznesit ka 20 ditë për dorëzimin e vërejtjeve për ligjet ekonomike


Nuk është zgjidhur problemi me deponinë në Strugë


Nuk është formuar Avokati i Popullit për barazi gjinore


Norma e krediteve nga EIB për ndërmarrje të vogla dhe të mesme akoma është 5,5 përqind


Edhe këtë verë Liqeni i Ohrit nuk do të mund të përdor kolektorin


Është formuar Këshilli Kombëtar për Ndalim të Ekstremizmit të Dhunshëm


Nuk ka filluar ndërtimi i kopshtit të ri në Dibër


Po krijohen kushte për dëmshpërblimin e të dëmtuarve në rastet e montuara politike


Nuk është zvogëluar tatimi për kompanitë e vogla


Premtimi për punësim të të rinjve u shndërrua në pilot projekt


Akoma nuk ka ligj për shfuqizimin e masave të lustracionit


Dy rrugë në lagjen “Babi” në Shtip me pamje të re


Është ndërtuar mur i qëndrueshëm në Lagjen Turke në Strumicë


Janë siguruar para të mjaftueshme për parandalim dhe luftë kundër HIV-it dhe SIDA-s


Raportet e Revizionit Shtetëror nuk shqyrtohen nga trupat parlamentare


Nuk ka asnjë shenjë nga montorimi dhe hetimet ndërkombëtare të premtuara nga BDI


Nuk janë shfuqizuar taksat e larta të përmbaruesve