Kategori...

Premtime

Komuna Karposh hap parqe të reja për kafshë

PARQE PËR KAFSHË Në më tepër lokacione në Karposh, në konsultim me shoqatat për mbrojtjen e kafshëve, do të hapin parqe të reja për kafshë shtëpiake, me qëllim që të krijojmë hapësirë të rregulluar vetëm për kafshë ARSYETIM:…

Do të pastrohen deponitë e egra në Karposh

Zotohemi se rregullisht dhe në kohë do të pastrojmë deponitë    ARSYETIM: Kryetari i Komunës Karposh, Stefan Bogoev në zgjedhjet lokale (15.10.2017) u zotua që deponitë e egra në Komunë do të pastrohet rregullisht. Premtimi është pjesë…