Kategori...

Analiza

KUNDËSPIN: Skandale boshe për Xhezari Shaqirin

Nëse kërkohen shembuj të erozionit të parimeve dhe vlerave në historinë më të re politike të Republikës së Maqedonisë, marrëveshja për punë me pagë prej 30 mijë denarë për Xhezair Shaqirin, si këshilltar i jashtëm në Qeverinë e…