Prej cilëve shtete kanë ardhur më së shumti turist në 10 vitet e fundit

Vizualizimet e publikuara janë pjesë e projektit D.A.T.A –  Data Analytics for Transparency and Accountability e implementuar nga Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfosis”. Ky projekt pjesërisht është mbështetur nga Ambasada e SHBA-ve. Mendimet, zbulimet dhe përfundimet ose propozimet të paraqitura këtu janë të implementuesve/autorëve, dhe nuk i pasqyrojnë ato të Qeverisë në SHBA.