Turistët në Ohër numërohen me gishta, ndërsa taksa paguhet, por me subvencione

  Projekt: Lidhje elektrike në Komunë, polici dhe në objektet për zhvendosje në Ohër.                                       Përshkrim: Përmes këtij projekti do të krijojmë mundësi për pagesë elektronike të taksës turistike nga ana e institucioneve kompetente. Mjetet: 600.000,00 denarë. Burim i financimit: Buxheti…