Kategori...

VMRO-DPMNE

Shuto Orizare me ujësjellës të ri

Projekt: Furnizim me ujë për Shuto Orizaren. Përshkrim i projektit: Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit në vendbanimin Shuto Orizari më ndërtimin e stacionit të pompës te bul. "Bosnja dhe Hercegovina", tuba të ri të çuar deri të…

Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh

  Projekt: Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në f. Topollçan. Do të ndërtojmë kopsht fëmijësh në f. Topollçan, me çka do të mundësohet një qasje më e madhe e fëmijëve nga mjediset rurale dhe integrimin e tyre të plotë në mjedisin shoqëror,…

Zërnovca me shesh të ri

Projekt: Ndërtimi dhe rregullimi i sheshit në f. Zërnovcë Përshkrimi i projektit: Nevoja për hapësirë publike për mbajtjen e ngjarjeve publike do të përmbushet me ndërtimin e sheshit në fshatin Zërnovc. Mjetet: 1.000.000,00 denarë.…

Nuk është ndërtuar tregu i kafshëve

Projekt: "Zgjerimi dhe modernizimi i tregut të kafshëve". tregu i kafshëve në Çeshinovo-Oblleshevo është tregu më i madh i kafshëve në Maqedoninë lindore. Me ndryshime të Planit të përgjithshëm urbanistik do t'i qasemi rregullimit të…

Banorët e Prilepit me stacion të ri të autobusëve

На 20.08.2017 година, генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски, најави дека во наредниот период, сите градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ ќе дададт отчет за сработеното. Притоа, Мицкоски наброија дел од покрупните реализирани проекти…