Banorët e Shkupit akoma presin vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski – Karposh“

    Premtim: Në drejtim të lehtësimit të komunikacionit në këtë pjesë të qytetit, Qyteti i Shkupit do të përpunojë dokument teknik për vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski Karposh” nga stacioni dhe do të lidh këtë trafik vital me qarkoren.…