Është rinovuar salla e sportit në SHF “Ljuben Lape” në Aerodrom

Projekt: Rikonstruktimi i sallës së sportit në SHF “Ljuben Lape”  Përshkrimi i projektit: Rikonstruktimi do të përfshijë ndërrimin e dyshemesë, inventar prej druri, rekuizitë sportive, rikonstruktim të instalimit elektrik, ventilimit dhe rikonstruktimit të garderobës dhe pllakave sanitare në sallë. (Mjetet:…

Është zgjeruar “Boris Sarafov” në Gjorçe Petrov

  Projekt:  Zgjerimi i rrugës “4 Korriku”. Përshkrimi i projektit: Zgjerimi i bulevardit “4 Korirkut” dhe zgjedhja e çështjeve juridike-pronësore në bashkëpunim me Komunën Gjorçe Petrov. (Afati: 2016-2017)   ARSYETIM: Projekti për zgjerimin e rrugës “4 Korriku” në Gjorçe Petrov…

Nuk ka përfunduar salla në SHMQSH “Boro Petrushevski”

    Projekt: Ndërtimi i sallës së re të fizkulturës në SHMQSH “Boro Petrushevski”. Përshkrimi i projektit: Në bashkëpunim me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, qytetit i Shkupit do të ndërtoje sallë të re të fizkulturës në SHMQSH “Boro Petrushevski”.…

Ohri ende pa port modern

  Projekt: Porti modern i qytetit  Përshkrim: Maksimalisht do të angazhohemi që të sigurojmë mbështetje financiare nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë që Ohri të bëhet me port modern. Këtë do ta bëjmë me renovimin e portit të tanishëm të…