Banorët e Shkupit akoma presin vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski – Karposh“

    Premtim: Në drejtim të lehtësimit të komunikacionit në këtë pjesë të qytetit, Qyteti i Shkupit do të përpunojë dokument teknik për vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski Karposh” nga stacioni dhe do të lidh këtë trafik vital me qarkoren.…

Nuk janë vendosur kolektorët diellor nëpër shkolla në Gjorçe Petrov

  Projekt: Vendosja e kolektorëve diellor për kursim të energjisë në shkollat fillore: “Gjorçe Petrov”, “Mirçe Acev”, “Dimitar Pop Gjorgjiev – Berovski”, “Strasho Pinxhur”, “Tihomir Milloshevski” dhe “Joakim Kërçovski” (në bashkëpunim me qeverinë dhe Ministrinë për Arsim dhe Shkencë) Afati:…