A do të kalojnë ndryshimet ligjore me të cilat do të zvogëlohen shpenzimet rrugore për deputetët

  Deputetët, qytetarëve të tyre ju detyrohen me llogaridhënie dhe transparencë. Do të rievidentojmë mënyrën e pagesës së shpenzimeve rrugore të atyre që  nuk jetojnë në Shkup që të pengojmë të gjithë keqpërdorimet e mundshme. Deputetët do të përgjigjen për…