Kategori...

LSDM

Është rritur shuma e ndihmës sociale

LSDM në periudhën parazgjedhor dha premtimin në vazhdim të cilin e vlerësojmë si të realizuar: Në ligjin për ndihmë sociale do të implementojmë edhe Program për të hyra minimale adekuate, përmes të cilët personat që jetojnë në varfëri,…

Nuk është formuar Agjenci për ujëra

Do të formohet Agjenci për ujëra, institucion adekuat për shfrytëzim të ujërave. Ky institucion do të ketë kompetenca që të ndjek gjendjen e ujërave, prej nivelit të zgjidhjeve studiuese, planifikimin, fillimin dhe realizimin e projekteve.…

Komuna Karposh hap parqe të reja për kafshë

PARQE PËR KAFSHË Në më tepër lokacione në Karposh, në konsultim me shoqatat për mbrojtjen e kafshëve, do të hapin parqe të reja për kafshë shtëpiake, me qëllim që të krijojmë hapësirë të rregulluar vetëm për kafshë ARSYETIM:…