Nuk ka më testim ekstern

Menjëherë do të heqim testimin ekstern, si projekt i cili shkaktoi aq shumë revolt te mësimdhënësit, ndërsa shqetësoi dhe krijoi pakënaqësi te nxënësit dhe te prindërit e tyre.  Testimi ekstern nuk i arrti qëllimet për të cilat edhe u prezantua…