Qendra sportive në Zllokuqani mbeti vetëm në letër

Projekt: Ndërtimi i qendrës sportive te fusha e futbollit në rrugën Skupi në Zllokuqani ARSYETIM: Premtimi për “ndërtimin e qendrës sportive në Zlokuqani”, është premtim i parealizuar i kryetarit te Karposhit Stevçe Jakimovski. Projekti është pjesë e programit të tij…