Nuk është përfunduar plotësisht rruga ‘172’ në Tetovë

ARSYETIM: Asfaltimi i rrugës ‘172’ ishte premtuar disa herë nga autoritete lokale. Me asfaltimin e kësaj rruge do të mundësohet lidhja e fshatrave Reçicë e Madhe dhe Vogël me qytetin e Tetovës. Ky projekt është premtuar në Platformën zgjedhore të…

U asfaltua rruga lokale Çegran-Tumçevisht, (Gostivar)

Projekti: Sanimi i rrugës lokale Çegran-Tumçevisht, (Gostivar) Vlera: 13.1 milion denarë Afati i realizimit: 2014-2015 ARSYETIM:  Sanimi i rrugës lokale Çegran-Tumçevisht, (Gostivar), ishte ndër projektet që u premtua në Platformën zgjedhore të BDI-së, zgjedhjet 2014,  si projekt që do të…