Nuk ka asnjë shenjë nga montorimi dhe hetimet ndërkombëtare të premtuara nga BDI

  Premtim: Monitorimit dhe hetimit ndërkombëtarë për rastet, që sot mbajnë epitetitetin si “raste të montuara”.  [Programi zgjedhor i BDI-së „Platforma 2016-2020“  faqe 12, data: dhjetor 2016 ] ARSYETIM: Në programin zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim “Platforma 2016-2020”, me…

Janë bërë hapa për rritje të transparencës në administratën publike

  Premtim: Transparencë në administratën publike  Informimi adekuat i opinionit Publikimi i informacioneve të karakterit publik  [ Programi zgjedhor i BDI-së “Platforma 2016-2020” faqe 3, data: dhjetor 2016 ]   ARSYETIM: Në platformën e BDI-së në pjesë  “Administrata publike” (faqe…