Kategori...

Zgjedhje lokale

Filloi rregullimi i Lumit të Vinicës

Projekt: Rregullimi i Lumit të Vinicës, për të cilin tashmë është përpunuar projekt dhe janë siguruar mjete për realizimin me vlerë prej 15.000.000 denarë (250.000 euro). Afati: dhjetor i vitit 2014 ARSYETIM: Kryetari i Komunës së…

Asfaltohet rruga në Vasilevë

Projekt:  Asfaltimi i rrugës në vendbanimin Nova Maala me gjatësi prej 400 metra. Mjetet për realizimin e këtij projekti prej 1 milion denarësh do të sigurohen nga buxheti i Komunës së Vasilevës. (Afati për realizim: 2013-2015)…