Nuk ka çerdhe të re në Rasadnik

Shuto Orizare me ujësjellës të ri

“Kirili dhe Metodij” në Komunën e Gazi Babës me çati dhe dysheme të reja

Është asfaltuar rruga lokale në fshatin Odri

Nuk është hapaur vendkalim kufitar Sanakos-Dragash me Kosovën

Topollçani i Prilepit me kopsht fëmijësh

Ende nuk ka filluar ndërtimi i kolektorit të djathë fekal në lumin Vardar

Parku i lojërave në Shkup filloi të ndërtohet para zgjedhjeve dhe me shumë vonesë

Është ndërtuar kopshti i ri në Jurumleri

Banorët e Shkupit akoma presin vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski – Karposh“

Asgjë nga vendbanimi elitar “Gradina” në Prilep

Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Zërnovca me shesh të ri

Nuk është ndërtuar zona industriale në fshatin Reçicë, Kumanovë

Nuk është ndërtuar salla sportive në Butel 2

Nxënësit në Miravci me sallë të re sportive

Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në Kavadar me vonesë prej tre vitesh