Nuk është ndërtuar çerdhja regjionale për fëmijë në Komunën e Tearcës

Nuk është ndërtuar kopshti i ri në Stajkovci

Në vend të një stadiumi modern, banorët e Prilepit ngelën me livadh

Në Strumicë nuk është ndërtuar stacioni i ri i zjarrfikësve

Qendra sportive në Zllokuqani mbeti vetëm në letër

Banorët e Kavadrit mbetën pa kopsht zoologjik

Nuk është ndërtuar ura në lumin Babuna në Bogomill

Nuk është zvogëluar koha e pritjes për operacion të kataraktit

Ende nuk është ndërtuar kopshti i fëmijëve në Vollkovë

Nxënësit nga SHF „Petar Musev“ pa sallë të re sportive

Nuk ka filluar ndërtimi i banesave sociale në Komunën e Butelit

Komuna e Kisella Vodës ende pa inkubatorin e premtuar për ndërmarjet e vogla

Nuk është shpallur konkurs për ndërtimin e sallës së sportit për Rabotnikçin

Kriva Pallanka ende pret gazifikimin

Nuk ka bulevard në rrugën “Bosnja dhe Hercegovina”

Komuna e Aerodromit më shumë se 11 vite qiramarrëse

Ende nuk është zhvendosur stacioni i zjarrfikësve në Shtip

Tramvaji në Shkup ngeli vetëm një dëshirë