“Kirili dhe Metodij” në Komunën e Gazi Babës me çati dhe dysheme të reja

Është ndërtuar kopshti i ri në Jurumleri

Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento

Nuk është ndërtuar kopshti i ri në Stajkovci

Ndërtohet salla e re e sportit në lagjen Çento

Nxënësit e SHF “Grigor Përliçev” u bënë me fushë tenisi

Rregullohet shëtitorja në pyjet e Gazi Babës

Fëmijët nga Hipodromi ende e presin shkollën e re

Është hapur Qendra Ditore për të Moshuarit në Maxhari

Trajanovski dhe Trajkovski harruan urën e këmbësorëve afër Alkaloidit