Bisedimet për ambasadorët kanë filluar, karriget akoma janë të zbrazëta

Risto Nikovski: Çfarë ingerencash ka BE-ja me Konventën e Vjenës

  Në lidhje me deklaratën e liderit të LSDM-së Zoran Zaev, dhënë më 27.02.2015 se së paku gjashtë ambasadorë të vendeve më të rëndësishme kanë qenë të përgjuar, rrjeti investigativ BIRN më 28.03.2015 publikoi se Euroambasadori Aivo Orav ka dorëzuar notë diplomatike deri te Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë në emër të Bashkimit Evropian nëpërmjet të së cilës kërkon të respektohet Konventa e Vjenës për marrëdhënie diplomatike. Risto Nokovski gjatë deklaratës për 24 Vesti Për 24 Vesti, MPJ…

VMRO-DPMNE: Masa të reja nga Programi IPARD

Në vitin 2012 do të ndërmerren aktivitete edhe për akreditimin e masave të reja nga programi IPARD që kanë të bëjnë me përmirësimin dhe zhvillimin e infrastrukturës rurale, zhvillimin lokal rural, me të cilat do të mundësohet që edhe komunat të aplikojnë për projekte në drejtim të infrastrukturës rurale si parakusht për zhvillimin e sektorit rural. [Afati: 2012] Arsyetimi: Në mungesë të informatave që janë në dispozicion publik në lidhje me këtë premtim, u drejtuam në mënyrë të drejtpërdrejtë te…

VMRO-DPMNE: Liria e mediumeve

Do të vazhdojmë me rrumbullakësimin e kornizës ligjore që të sigurojmë kushte në të cilat institucionet që janë kompetente për kontroll dhe rregullim të mediumeve do të vendosin zbatim të papenguar dhe joselektiv të rregullativës që të mundësohet pozitë e barabartë dhe e drejtë për të gjitha mediumet në treg, do të sigurohet respektim i Ligjit për marrëdhënie pune dhe të drejta sociale të gazetarëve në të gjitha mediumet elektronike dhe të shtypura, e gjithë kjo në funksion të forcimit…

VMRO-DPMNE: Efikasiteti energjetik

Do të përgatisim ndryshime adekuate në Ligjin për ndërtim që të parashihet përgatitje e detyrueshme e studimit për efikasitet energjetik në fazën e projektimit të objektit. Do ta kompletojmë Rregulloren për efikasitet energjetik të objekteve ndërtimore që të fillojë procesi i shënimit të objekteve ndërtimore në aspekt të karakteristikave të tyre energjetike. Do të definojmë edhe procedura për kontrolle energjetike dhe autorizim të kontrollorëve energjetikë, gjegjësisht me akte nënligjore do të parashohim standarde minimale, udhëzime dhe rregulla për mënyrën se…

VMRO-DPMNE: Programi IPARD