Nuk është vendosur parimi i votimit të dyfishtë në gjyqësor

Fuqizimi i ligjit për gjuhët edhe më tej ngelet çështje e hapur

Vonon kadastra e gjelbërt në Shkup, për përgatitjen e të cilës po pritet një dekadë të tërë

Asfaltohet rruga në fsh. Mirditë, Gostivar

VMRO-DMPNE: Kryerja e stazhit në Maqedoni nga Maqedonasit prej shteteve fqinje dhe diasporës

Qëllimi i këtij projekti është afrimi i të rinjve prej diasporës me Republikën e Maqedonisë. Është paraparë pjesëmarrje e studentëve të viteve përfundimtare të studimeve, pjesëtarë të komuniteteve maqedonase në shtetet fqinje dhe në diasporë. Të njëjtit do të kryejnë stazhin dhe marrin pjesë në aktivitetet punuese të institucioneve shtetërore në Maqedoni, më saktësisht në ato institucione që e trajtojnë fushën lidhur me kualifikimet e tyre arsimore. Buxheti: 7.500.000 denarë. Afati: [2015]   Arsyetim: Mundësia për kryerjen e stazhit nga maqedonasit…

Andrej Zhernovski: Fasada efikase energjetike

Realizim i plotë i ndërrimit të fasadave aktuale të amortizuara të ndërtesave kolektive për banim  me fasada efikase energjetike së bashku me ndërrimin e dritareve të amortizuara në bashkëpunim me pronarët e banesave. Me këtë projekt në 4 vitet e ardhshme do të përfshihen mbi 60 ndërtesa kolektive për banim.     Arsyetim:   Në fillim të tetorit të vitit 2013 në Komunën Qendër zyrtarisht filloi projekti për ndërrimin e fasadave të amortizuara të ndërtesave më të vjetra me qëllim përmirësimin…

Andrej Zhernovski: Nga10.000 denarë për çdo foshnje të lindur në Qendër

Rritje e dyfishtë e ndihmës për çdo foshnje të porsalindur në Qendër – nga 10.000 denarë për çdo foshnje të porsalindur             Arsyetim:   Në shkurt të vitit 2014 Komuna i lajmëroi familjet të cilat janë me vendbanim të përhershëm në Qendër dhe të cilëve u ka lindur fëmijë gjatë vitit 2013, të bëjnë kërkesë  për ndihmë njëherëshe financiare me vlerë prej 5.000 denarë. Në të njëjtën kohë, nga Komuna lajmëruan se me Programin për mbrojtje shëndetësore,…

Andrej Zhernovski: Rrugë boemësh në Debar Mallo

Krijimi i një Rruge boemësh në Lagjen Debar Mallo në stilin e Skadarlias në Beograd, ku do ruhet dhe do kultivohet sharmi i veçantë i Shkupit, me fillim nga restoranti Idadia e deri te Fakulteti i ndërtimtarisë – në tërë gjatësinë e rrugës Rade Konçar           Arsyetim: Në 17 shtator të vitit 2014 rruga „Gjorgji Peshkov“ në një ceremoni solemne u promovua si  „Rruga e boemëve“ në lagjen Debar Mallo. Me këtë vendim të ri kjo…

Andrej Zhernovski: Subvencione për blerje të një biçiklete të re

Kthim i 30% të çmimit për një biçikletë të re të blerë nga qytetarët e Komunës Qendër              Arsyetim:   Në 29 maj të vitit 2014 Këshilli i Komunës Qendër, me propozim të kryetarit të Komunës, Andrej Zhernovskit, miratoi Vendimin për ndarjen e subvencioneve për blerjen e biçikletave të reja nga qytetarët e Komunës Qendër. Vlera e subvencioneve do jetë 30% e çmimit të biçikletës, por nuk do tejkalojë shumën prej 3000 denarë. [Qasur më: 22.03.2015]…

VMRO-DPMNE: Ngritja e kualitetit të shërbimeve shëndetësore

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i teatrit në Veles

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i mbikalimit në Bërvenicë

VMRO-DPMNE: Ndihmë për prindërit e vetëm me fëmijë që kanë pengesa në zhvillim

VMRO-DPMNE: Siguri informatike

VMRO-DPMNE: Qendra dimërore Kozhuf

VMRO-DPMNE: Formimi i bibliotekës për të verbërit

VMRO-DPMNE: Kontroll mobil 24 orësh nga FSSHM-ja

VMRO-DPMNE: Rekonstruim i largpërçuesit 110 kV, HC Kozjak – TC Shkup 3