Banorët e Shkupit akoma presin vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski – Karposh“

Asgjë nga vendbanimi elitar “Gradina” në Prilep

Është rinovuar shkolla “25 Maji” në lagjen Çento

Është ndërtuar unaza mes Autokomandës dhe Hekurishtes

Nuk është ndërtuar “Qendra e Kongresit” në Ohër

Zërnovca me shesh të ri

Përsëri tarifë e lirë ditore e rrymës elektrike

Prilepi përfundimisht do të bëhet me fabrikë për seleksionim sekondarë të mbeturinave

Nxënësit e SHF “Koço Racin” në f. Petrovec do të ndjekin mësimet në shkollën e re

Nuk është ndërtuar tregu i kafshëve

Nuk janë vendosur kolektorët diellor nëpër shkolla në Gjorçe Petrov

Banorët e Prilepit me stacion të ri të autobusëve

Tetovarët akoma presin transportin publik

Zona industriale në Vizbegovë nuk është urbanizuar dhe nuk ka infrastrukturë

Reçica e Vogël ende pa shkollë fillore

Nuk është ndërtuar zona industriale në fshatin Reçicë, Kumanovë

Asgjë nga projekti “ARM shtëpia ime e vërtetë”

Janë asfaltuar rrugët në fshatin Simnicë