Janë asfaltuar pjesë të Bulevardit “Bllagoja Toska” në Tetovë

Filluan aktivitetet për rritjen ekonomike – plani është përgatitur

Të shkyçurit prej vitit tjetër nuk do të paguajnë për nxehje qendrore

Nuk është publikuar lista e plotë e dokumenteve me karakter publik nga të gjitha ministritë

Qytetarët mund të marrin pjesë në seancat e Kuvendit

Është rregulluar përkohësisht çatia e shkollës “Goce Dellçev” në Gostivar

Lehtë u premtuan miliarda euro për qindra kilometra rrugë të reja

Nuk janë rritur pagat për të punësuarit në shëndetësi

Deklaratë jokonsekuente e Shilegov për mbeturinat radioaktive në Drislla

Tre rrugë në Tetovë me ndriçim LED

Buxheti i Qytetarëve bëhet praktikë në punën e Ministrisë së Financave

Është riaktivizuar klubi i deputeteve

Kufiri maksimal për pagesën e kontributeve nuk shuhet, por zhvendoset

Masat e realizuara në administratën publike nga Plani “3-6-9”

Orar fleksibil i punës për administratën

Qeveria formalisht e ka përmbushur Planin 3-6-9 në pjesën e mediumeve për tre muajt e parë

Nuk ka çerdhe të re në Rasadnik

Nuk është rikonstruktuar sistemi i ujitjes në Dibër