Tetovarët akoma presin transportin publik

Zona industriale në Vizbegovë nuk është urbanizuar dhe nuk ka infrastrukturë

Reçica e Vogël ende pa shkollë fillore

Nuk është ndërtuar zona industriale në fshatin Reçicë, Kumanovë

Asgjë nga projekti “ARM shtëpia ime e vërtetë”

Janë asfaltuar rrugët në fshatin Simnicë

Nuk është ndërtuar salla sportive në Butel 2

Nxënësit në Miravci me sallë të re sportive

Ndërtimi i kopshtit për fëmijë në Kavadar me vonesë prej tre vitesh

Ende nuk ka makina për nxjerrjen e dokumenteve

Filloi rregullimi i Lumit të Vinicës

Negotina me terren të ri sportiv

Nuk është ndërtuar çerdhja regjionale për fëmijë në Komunën e Tearcës

Asfaltohet rruga në Vasilevë

Rruga “Dame Gruev” nuk u shndërrua në bulevard

Në Butel janë ndërtuar tre fusha sporti

Përmendorja e Nënë Terezës në sheshin e Shkupit ende është duke u ndërtuar

Nuk është ndërtuar kopshti i ri në Stajkovci