Është mundësuar punë me kohë më të shkurtër për prindërit me fëmijë me aftësi të kufizuar pa dallim moshe

Akoma nuk mund të themelohet shoqëri tregtare me depozitë fillestare prej një euro

Akoma nuk janë shfuqizuar dispozitat ligjore restriktive për abortim

Me zgjedhjen e Xhaferit si kryetar të Kuvendit është përmbushur një prej premtimeve kryesore të BDI-së

Është shfuqizuar provimi elektronik për gjueti

Është duke u ndërtuar ujësjellësi i ri në Komunën e Zhelinës

Shoqëria e biznesit ka 20 ditë për dorëzimin e vërejtjeve për ligjet ekonomike

Nuk është zgjidhur problemi me deponinë në Strugë

Nuk është formuar Avokati i Popullit për barazi gjinore

Ende numërohen personat pa dokumente identifikimi

Norma e krediteve nga EIB për ndërmarrje të vogla dhe të mesme akoma është 5,5 përqind

Mickoski nuk e ka këshilluar falas Gruevskin

Edhe këtë verë Liqeni i Ohrit nuk do të mund të përdor kolektorin

Është formuar Këshilli Kombëtar për Ndalim të Ekstremizmit të Dhunshëm

Nuk ka filluar ndërtimi i kopshtit të ri në Dibër

Po krijohen kushte për dëmshpërblimin e të dëmtuarve në rastet e montuara politike

Nuk është zvogëluar tatimi për kompanitë e vogla

Komuna e Ilidenit u bë me kontejnerë për seleksionimin e mbeturinave