Nuk janë rritur pagat për të punësuarit në shëndetësi

Deklaratë jokonsekuente e Shilegov për mbeturinat radioaktive në Drislla

Tre rrugë në Tetovë me ndriçim LED

Buxheti i Qytetarëve bëhet praktikë në punën e Ministrisë së Financave

Është riaktivizuar klubi i deputeteve

Kufiri maksimal për pagesën e kontributeve nuk shuhet, por zhvendoset

Masat e realizuara në administratën publike nga Plani “3-6-9”

Orar fleksibil i punës për administratën

Qeveria formalisht e ka përmbushur Planin 3-6-9 në pjesën e mediumeve për tre muajt e parë

Nuk ka çerdhe të re në Rasadnik

Nuk është rikonstruktuar sistemi i ujitjes në Dibër

Shuto Orizare me ujësjellës të ri

Nuk është ndërtuar sistemi i kanalizimit në Komunën e Tearcës

“Kirili dhe Metodij” në Komunën e Gazi Babës me çati dhe dysheme të reja

Dibra me treg të ri pas dy vitesh vonesë

Është asfaltuar rruga lokale në fshatin Odri

Shfuqizohet taksa radiodifuzive

Nuk është hapaur vendkalim kufitar Sanakos-Dragash me Kosovën