„Shkup-Bllacë“ nuk do ta ndjek dinamikën e autostradës “Arbër Xhaferi”

Ende nuk është pastruar deponia e egër në fshatin Gllogjë

Nuk është bërë regjistri i premtuar për numrin e saktë të të punësuarve në sektorin publik

Nuk ka subvencione prej 9.000 denarësh për të papunësuarit

Nuk përmbushet premtimi për ndërtimin e sallës Universale

Nuk është realizuar premtimi për fillimin e bisedimeve me BE-në deri në fund të vitit 2017

Ashtu siç u premtua, në Armatë u rritën pagat për dhjetë përqind

Janë shfuqizuar testet psikologjike për punësime në administratën shtetërore

Pensionet përshtaten dy herë në vit, por nuk ka rritje të jashtëzakonshme

Do të ketë bursa të reja për mësimdhënësit e ardhshëm

Lojërat e vjetra në çerdhet e Karposhit janë zëvendësuar me eko-lojëra

Qeveria me politika lehtësuese për nxënësit

Fermerët këtë vit pritet të marrin “naftë të gjelbër”

Qeveria ende nuk ka ndërmarrë masa për mjekim pa pagesë

Ndërtesa Pellagonia do të ketë pamjen e vjetër, është shfuqizuar tenderi i mëparshëm

Bisedimet për ambasadorët kanë filluar, karriget akoma janë të zbrazëta

Janë krijuar kushte ligjore për rritje të gjelbërimit në vendet urbane

A do të kalojnë ndryshimet ligjore me të cilat do të zvogëlohen shpenzimet rrugore për deputetët