Nuk është ndërtuar tregu i kafshëve

Është asfaltuar rruga kryesore në fshatin Neproshten

Janë asfaltuar rrugët në fshatin Simnicë

Mbeti e pa asfaltuar rruga Simnicë – Cerovë

Është ndërtuar rrethorrotullimi në Berovë

Fshati Ratevë nuk është kyç në sistemin e ujësjellësit të Berovës

Ndërtohet rrjeti i tubacionit në Cërkvino

BDI: Strategji për zhvillimin e turizmit

BDI: Zhvillimi i turizmit në Malin Sharr

VMRO-DPMNE: Investimet publike

Edhe më tej do t’i rrisim investimet publike. Investimet në rrugë, ujësjellës, shkolla, spitale, në pajisje informatike, laboratore, objekte energjetike, pajisje të sigurisë, në objekte të kulturës, janë të rëndësishme për përmirësimin e jetës së qytetarëve. Prandaj do të vazhdojmë me rritjen e pjesëmarrjes së investimeve kapitale në buxhet, deri në nivel që është karakteristike për vendet e BE-së. Investimet publike në buxhet u rritën prej 3,0% të BPV-së në vitin 2006, në 4,0% të BPV-së në vitin 2007, ndërsa…

VMRO-DPMNE: Kushte më të mira për investitorët

Është me rëndësi që të sigurohen kushte më të mira për të gjithë investitorët. Për investitorët vendas nëpërmjet tatimeve të ulëta, zvogëlimit të harxhimeve për punë (kontribute më të ulëta sociale, çmime më të ulëta të shërbimeve për marrje të licencave, lejeve, çertifikatave)  dhe përqindje të ulëta të kamatave. Për investitorët e huaj nëpërmjet kushteve të volitshme dhe stimulimeve për investim në TIRZ, por edhe jashtë tyre. Edhe për të parët edhe për të dytët, nëpërmjet zvogëlimit të burokracisë, procedurë…

VMRO-DPMNE: Harxhime joproduktive të kontrolluara

Rreptësisht do t’i kontrollojmë harxhimet joproduktive nag buxheti për vetuar, mobilje dhe të ngjashme. Sikurse edhe gjatë mandatit të kaluar, në vitin e parë të mandatit të ri, harxhimet për vetura dhe mobilje do të jenë të barabarta me zero. Përjashtim i vetëm do të jenë institucionet e reja ose ato të cilat zhvendosen në hapësira të reja. Arsyetim: Hulumtohet… Linke: Shpic. (10.12.2011). Koce Trajanovski do të ketë veturë të re sikurse Bijonsi. [Qasur më: 27.05.2011] Utrinski vesnik. (23.11.2010). Për…