Nuk është ndërtuar “Qendra e Kongresit” në Ohër

Turistët në Ohër numërohen me gishta, ndërsa taksa paguhet, por me subvencione

Ohri ende pa port modern

Banorët e Kavadrit mbetën pa kopsht zoologjik

Në Shkup nuk është rregulluar rruga për çiklizëm

Është ndërtuar shtegu eko-rekreativ rreth lumit Vardar, Gostivar

Pishina në Koçan ngelet e pambuluar

Pishina e madhe në Kavadar mbeti vetëm një dëshirë për banorët e saj

VMRO-DPMNE: Zona zhvillimore turistike dhe dhënie e plazheve me koncesion

Rritje e potencialeve duke krijuar zona zhvillimore turistike, por edhe duke caktuar lokacione plotësuese për investuesit e vendit dhe të huaj për zhvillimin e vendeve për rreth liqeneve, për ndërtim të hoteleve dhe objekteve komerciale. Do të vazhdojmë me procedurat për dhënie të plazheve përreth liqeneve me koncesion, me qëllim që të krijohen hapësira të rregulluara për pushim. [Afati: 2012] Arsyetimi: Në gusht të vitit 2011 ka filluar projekti nëpërmjet të të cilit ofrohet toka që është në pronësi shtetërore…

VMRO-DPMNE: Qendra dimërore Kozhuf

VMRO-DPMNE: Riorganizim i Agjencisë për promovimin dhe përkrahjen e turizmit

VMRO-DPMNE: Investues për objektet turistike

BDI: Strategji për zhvillimin e turizmit

BDI: Zhvillimi i turizmit në Malin Sharr

VMRO-DPMNE: Akua-park në kuadër të QS “Boris Trajkovski”

VMRO-DPMNE: Studime të përbashkëta nga fusha e turizmit

VMRO-DPMNE: ”Java e Maqedonisë”

VMRO-DPMNE: Restaurimi i mëtutjeshëm dhe gjallërimi i Çarshisë së vjetër të Shkupit