VMRO-DPMNE: Rekonstruim i largpërçuesit 110 kV, TC Shkup 1 – TC Kumanovë 1

VMRO-DPMNE: Ndërtimi i largpërçuesit 110 kV dysistemor HC Vrutok – TC Tetovë

VMRO-DPMNE: Burime të rigjenerueshme të energjisë elektrike

VMRO-DPMNE: Revitalizimi i gjashtë hidrocentraleve të mëdha

VMRO-DPMNE: Fermë ere në Bogdanc

VMRO-DPMNE: Projekti “Lugina e Vardarit”

BDI: Subvencionimi i konsumimit të energjisë

VMRO-DPMNE: HC Sveta Petka (Маtka 2)