LSDM nuk ka emëruar avokat populli për energjinë

Të shkyçurit prej vitit tjetër nuk do të paguajnë për nxehje qendrore

Përsëri tarifë e lirë ditore e rrymës elektrike

Gazifikimi i Negotinës duhet që të ribëhet prej fillimi

8.000 amvisëri në Karposh pa rrjetë të gazit natyror

Kriva Pallanka ende pret gazifikimin

Manastiti ende pret për ngrohje qendrore të premtuar që para pesë viteve

Në vend të 500 eurove, do te ndahen nga 300 euro subvencione për kolektorët diellor

Është ndërtuar gazsjellësi Klleçovce – Shtip

Nuk është formuar institut shtetëror për energjetikën

„Fusha e Lukovës“ ende nuk ka lëvizur nga faza e vlerësimit

Ngelen vetëm paralajmërimet për rifillimin me punë të “Tajmishte”

Miniera “Stogovo” ende nuk ka filluar me punë

Nikollçe Acevski: Me paratë nga eksporti i energjisë elektrike mund të ndërtohen shumë kapacitete energjetike

Në gjashtë vitet e fundit për eksport të energjisë elektrike janë dhënë 1,2 miliardë dollarë, para me të cilat mund të ndërtohen shumë kapacitete energjetike. [Data: 01.11.2012 | Burimi:  Televizioni Sitel] Arsyetimi: Sipas të dhënave nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë, eksporti i energjisë elektrike për periudhën prej vitit 2006 deri në vitin 2011 është 1 miliardë e 127 milionë dollarë. Nga ana tjetër, ndërtimi i HC Sveta Petka, që është lëshuar në përdorim para disa muajve, kushtoi 75…

VMRO-DPMNE: Rekonstruim i largpërçuesit 110 kV, HC Kozjak – TC Shkup 3

VMRO-DPMNE: HC Çebren dhe HC Galishte

VMRO-DPMNE: Mbindërtimi i largpërçuesit 110 kV dysistemor TC Manastir 3 – TC Manastir 4

VMRO-DPMNE: Rekonstruim i largpërçuesit 110 kV, TC Shkup 1 – TC Kumanovë 1