Nuk ka filluar ndërtimi i banesave sociale në Komunën e Butelit

Fundjavë turistike pa pagesë për pensionistët

Pensionistët edhe të dielën udhëtojnë pa pagesë

Radishani bëhet me kopsht për fëmijë

Është hapur qendra ditore për pleq në Komunën e Ilindenit

Hapet kopshti i parë për fëmijë në lagjen Pintija

Në Usje është hapur qendër ditore për persona me aftësi të kufizuara

Ende nuk është rindërtuar kopshti i fëmijëve “Pçellka 1”

Projekt i parealizuar:E-paraqitja për regjistrim në kopshte

E realizuar: Në Kapishtec hapet Qendra ditore për persona me pengesa intelektuale

Është hapur Qendra Ditore për të Moshuarit në Maxhari

VMRO-DPMNE: Ndihmë për prindërit e vetëm me fëmijë që kanë pengesa në zhvillim

BDI: Hapja e dy çerdheve të reja

VMRO-DPMNE: Ndihmë në të holla për invalidët

VMRO-DPMNE: Banesa për fëmijët pa prindër

VMRO-DPMNE: Aplikim për pjesëmarrje onlajn në masa aktive

VMRO-DPMNE: Ndihmë financiare për fëmijët pa prindër që studiojnë

VMRO-DPMNE: Qendra për dhënie të ndihmës në kushte shtëpiake për personat e paaftë