Premtimi për punësim të të rinjve u shndërrua në pilot projekt

Qeveria filloi me masat për prindërit e vetëm

Fëmijët e prindërve të vetëm në Shtip me qëndrim pa pagesë nëpër kopshte

Patrullat sociale në Gjorçe Petrov kanë filluar me punë

Nuk ka subvencione prej 9.000 denarësh për të papunësuarit

Pensionet përshtaten dy herë në vit, por nuk ka rritje të jashtëzakonshme

Pensionet e premtuara sociale do të presin deri në fund të mandatit të Qeverisë

Në vend të shtatorit, hapja e kopshtit në Kumanovë është prolonguar për në dhjetor

Vetëm një pjesë e kopshteve punojnë edhe me ndërrim të dytë

Është ndërtuar kopshti i ri në Jurumleri

Nuk është ndërtuar kopshti i ri në Stajkovci

Është ndërruar çatia e kopshtit “Detelinka” në Gjorçe Petrov

Komuna Qendër secilin vit shpërblen edukatoret dhe kujdestaret më të mira

Shumë kopshte në Gjevgjeli me pullaze të reja

Është hapur kopshti i ri në Deksion

Është ndërtuar kopshti i ri në Cërniçe

Fëmijët e Dojranit bëhen me kopsht të ri

Nuk ka panele diellore për energji efikase në kopshtet e Komunës Qendër