Nga 60 të premtuara, vetëm dhjetëra ndërtesa në qendër me fasada energjetike

Komuna Gjorçe Petrov nuk i ka përfunduar të gjithë planet e detajuara urbanistike

Qendra ngelet pa “pyllin vertikal” që u premtua

Salla “Partizan” ne Negotinë mbeti e shkatërruar

Në Prilep janë ndërtuar 76 banesa sociale

Qendra sportive në Zllokuqani mbeti vetëm në letër

Projekti “Çorobensko qoshe” në Kumanov ka ngec në labirinthet poltike

Autostrada Shkup-Bllacë mbeti vetëm një premtim parazgjedhor

Ndërtimi i autostradës së re Kërçovë – Ohër, ende në fazën fillestare

Nuk është përfunduar plotësisht rruga ‘172’ në Tetovë

Nuk është përfunduar tërësisht objekti i ri i Komunës së Sarajit

Tregu i qytetit në Veles ngelet i pa mbuluar

Lumi Dabniçka në Prilep nuk është mbuluar – nuk ka as “sh” nga shëtitorja

U asfaltua rruga lokale Çegran-Tumçevisht, (Gostivar)

Nuk u unifikuan gjitha vitrinat në Çarshinë e Vjetër, Shkup

Nuk u bë rikonstruimi i Bit Pazarit

Nuk ka bulevard në rrugën “Bosnja dhe Hercegovina”

Komuna e Aerodromit më shumë se 11 vite qiramarrëse