Bogdanoviq realizon premtimin për hapësirën publike në Qendër

Nuk është hequr muri barok rreth ndërtesës qeveritare

Ende nuk ka revizion të PDU-së në Komunën e Aerodromit

Bëhet revizioni i projektit “Shkupi 2014”

Kryetari Marin kundër opozitarit Marin për ndërtesën “Majçin dom”

Nuk përmbushet premtimi për ndërtimin e sallës Universale

Paratë e fasadave barok do të përdoren për fasada energjetike nëpër shkolla të mesme

Tre rrugë në Tetovë me ndriçim LED

Banorët e Shkupit akoma presin vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski – Karposh“

Është ndërtuar Ura e Demokracisë në Gostivar

Zërnovca me shesh të ri

Është asfaltuar rruga kryesore në fshatin Neproshten

Banorët e Prilepit me stacion të ri të autobusëve

Nga 60 të premtuara, vetëm dhjetëra ndërtesa në qendër me fasada energjetike

Komuna Gjorçe Petrov nuk i ka përfunduar të gjithë planet e detajuara urbanistike

Qendra ngelet pa “pyllin vertikal” që u premtua

Salla “Partizan” ne Negotinë mbeti e shkatërruar

Në Prilep janë ndërtuar 76 banesa sociale