Tre rrugë në Tetovë me ndriçim LED

Banorët e Shkupit akoma presin vazhdimin e bulevardit “Kristijan Todorovski – Karposh“

Është ndërtuar Ura e Demokracisë në Gostivar

Zërnovca me shesh të ri

Është asfaltuar rruga kryesore në fshatin Neproshten

Banorët e Prilepit me stacion të ri të autobusëve

Nga 60 të premtuara, vetëm dhjetëra ndërtesa në qendër me fasada energjetike

Komuna Gjorçe Petrov nuk i ka përfunduar të gjithë planet e detajuara urbanistike

Qendra ngelet pa “pyllin vertikal” që u premtua

Salla “Partizan” ne Negotinë mbeti e shkatërruar

Në Prilep janë ndërtuar 76 banesa sociale

Qendra sportive në Zllokuqani mbeti vetëm në letër

Projekti “Çorobensko qoshe” në Kumanov ka ngec në labirinthet poltike

Autostrada Shkup-Bllacë mbeti vetëm një premtim parazgjedhor

Ndërtimi i autostradës së re Kërçovë – Ohër, ende në fazën fillestare

Nuk është përfunduar plotësisht rruga ‘172’ në Tetovë

Nuk është përfunduar tërësisht objekti i ri i Komunës së Sarajit

Tregu i qytetit në Veles ngelet i pa mbuluar