Shkupi ngelet pa impiant për përpunimin e mbeturinave organike

Gostivari me stacion filtrues të ujit

Punimet në rrugën ‘Xhon Kenedi’ në Çair mbeten të papërfunduara pesë muaj pas afatit

Edhe pas përfundimit të punimeve, fsh. Nerasht vazhdon të ket probleme me ujin e pijshëm

Asfaltohet dhe ndriçohet sheshi i Forinës, Gostivar

Është ndërtuar kanalizimi në Debresh, Gostivar

Ende nuk ka përfunduar linja e ujësjellësit në Zajaz

U asfaltua rruga në fshatin Balindoll

U ndriçua Çarshia e vjetër- Shkup

Qeveria ende nuk e di kush është ndotësi më i madh në qytetin e Tetovës

Nuk u përfundua kanali në Haraçinë

Nuk u ndërtua ‘Ura e Demokracisë’ në Gostivar

Shkupi me “Festival të luleve”

Ndërtohet parku në “Banovina” të Lisiçës së Epërme

A do t’ua shkurtojë jetën banorëve të saj, Qeveria e Maqedonisë?

VMRO-DPMNE: Plan nacional për mbrojtjen e ajrit

Do të sjellim Plan nacional për mbrojtjen e ajrit. [Afati: 2012] Arsyetimi: Plani nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental është sjellë në maj të vitit 2012: Përgatitja e Planit nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental për Republikën e Maqedonisë paraqet udhërrëfyes për mbrojtjen dhe avancimin e kualitetit të ajrit në Republikën e Maqedonisë. Plani nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental është përgatitur në periudhën 2011 – 2012, në përputhje me kërkesat ligjore dhe duke i shfrytëzuar udhëzimet që janë definuar…

VMRO-DPMNE: Programi nacional për redukimin e emetimit të substancave të caktuara ndotëse

Do të miratojmë Program nacional për redukimin gradual të sasive të emetuara të substancave të caktuara ndotëse në nivel të Republikës së Maqedonisë. [Afati: 2012] Arsyetimi: Programi nacional për redukimin gradual të sasive të emetuara të substancave të caktuara ndotëse në nivel të Republikës së Maqedonisë është miratuar në maj të vitit 2012. Qëllimi i programit është të identifikohen masat për redukimin e emetimit të substancave ndotëse (SO2 – sulfur dioksidi; NO – oksidet e azotit si diokside të azotit;…

VMRO-DPMNE: Projekti “Krivollak”