Është ndërtuar kanalizimi në Debresh, Gostivar

Ende nuk ka përfunduar linja e ujësjellësit në Zajaz

U asfaltua rruga në fshatin Balindoll

U ndriçua Çarshia e vjetër- Shkup

Qeveria ende nuk e di kush është ndotësi më i madh në qytetin e Tetovës

Nuk u përfundua kanali në Haraçinë

Nuk u ndërtua ‘Ura e Demokracisë’ në Gostivar

Shkupi me “Festival të luleve”

Ndërtohet parku në “Banovina” të Lisiçës së Epërme

A do t’ua shkurtojë jetën banorëve të saj, Qeveria e Maqedonisë?

VMRO-DPMNE: Plan nacional për mbrojtjen e ajrit

Do të sjellim Plan nacional për mbrojtjen e ajrit. [Afati: 2012] Arsyetimi: Plani nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental është sjellë në maj të vitit 2012: Përgatitja e Planit nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental për Republikën e Maqedonisë paraqet udhërrëfyes për mbrojtjen dhe avancimin e kualitetit të ajrit në Republikën e Maqedonisë. Plani nacional për mbrojtjen e ajrit ambiental është përgatitur në periudhën 2011 – 2012, në përputhje me kërkesat ligjore dhe duke i shfrytëzuar udhëzimet që janë definuar…

VMRO-DPMNE: Programi nacional për redukimin e emetimit të substancave të caktuara ndotëse

Do të miratojmë Program nacional për redukimin gradual të sasive të emetuara të substancave të caktuara ndotëse në nivel të Republikës së Maqedonisë. [Afati: 2012] Arsyetimi: Programi nacional për redukimin gradual të sasive të emetuara të substancave të caktuara ndotëse në nivel të Republikës së Maqedonisë është miratuar në maj të vitit 2012. Qëllimi i programit është të identifikohen masat për redukimin e emetimit të substancave ndotëse (SO2 – sulfur dioksidi; NO – oksidet e azotit si diokside të azotit;…

VMRO-DPMNE: Projekti “Krivollak”

BDI: Projektet aktuale në pjesën e ujërave të ndotura

BDI: Strategji për zhvillimin e turizmit