Ende nuk është pastruar deponia e egër në fshatin Gllogjë

Janë krijuar kushte ligjore për rritje të gjelbërimit në vendet urbane

Ende nuk ka filluar ndërtimi i kolektorit të djathë fekal në lumin Vardar

Prilepi përfundimisht do të bëhet me fabrikë për seleksionim sekondarë të mbeturinave

Lëshohen në përdorim stacioni për grumbullimin e mbeturinave në Tetovë

Hapësira para QT Bunjakovec nuk është rregulluar si zonë urbane

Mandatet përfunduan – kolektori i mbeturinave për Gullmovën, Shemshovën dhe Gërçecin, ngelet i papërfunduar

Gjelbërim në më shumë pjesë të Qendrës

Pas premtimeve të shumta, Tetova ende pa makineri filtruese të ujit

As Teuta Arifi nuk arriti të menaxhoj problemin me deponinë në Tetovë

Vonon ndërtimi i stacionit të pastrimit në Strumicë

Është ndërtuar parku përkrah rrjedhës së lumit Vardar në Novo Lisiçe

Në vend të hapësirës së gjelbërt, deponia në Haraçinë dita ditës po rëndohet

Shkupi ngelet pa impiant për përpunimin e mbeturinave organike

Gostivari me stacion filtrues të ujit

Punimet në rrugën ‘Xhon Kenedi’ në Çair mbeten të papërfunduara pesë muaj pas afatit

Edhe pas përfundimit të punimeve, fsh. Nerasht vazhdon të ket probleme me ujin e pijshëm

Asfaltohet dhe ndriçohet sheshi i Forinës, Gostivar